Rukapalvelu

Vastuullisuus, autenttisuus, paikallisuus, ympäristöystävällisyys ja asiakkaasta välittäminen ovat toimintaamme ohjaavia arvoja. Yrityksemme historia ulottuu yli 35 vuoden päähän ja alusta asti työn perustana on ollut aito intohimo ja ilo. Uskomme, että parhaat elämykset koetaan lähellä luontoa, Kuusamon upeissa maisemissa.

Meille on tärkeää olla yritys, joka pitää hyvää huolta ympäristöstään, asiakkaistaan, henkilökunnastaan ja yhteistyökumppaneistaan. Otamme toiminnassamme huomioon paikalliset asukkaat ja alueen erityispiirteet sekä kunnioitamme niitä.

Haluamme kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja siksi olemme mukana Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmassa ja meille on myönnetty STF-merkki. Olemme laatineet kestävän matkailun kehittämissuunnitelman, jonka ohjaamana kehitämme sosiokulttuurista, ekologista sekä taloudellista kestävyyttämme. Suunnitelman pohjalta asetamme konkreettisia, mitattavia tavoitteita, joiden toteutumista arvioimme.

Tunnustuksena vastuullisuustyöstämme tuottamillemme ohjelmapalveluille on myönnetty Green Activities -sertifikaatti, joka perustuu ohjelmapalvelualalle suunniteltuihin vastuullisuuskriteereihin. Green Activities -sertifioituna yrityksenä sitoudumme jatkuvasti kehittämään vastuullisuuttamme ja raportoimaan siitä vuosittain tehtävän jatkohakemuksen yhteydessä. Kriteerien noudattaminen todennetaan säännöllisillä auditoinneilla, ja sertifikaatin myöntää ulkopuolinen, riippumaton tuomaristo.

Teemme yhteistyötä alueen kansallispuistojen kanssa ja meillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa. Noudatamme kestävän luontomatkailun periaatteita.

 

Luonto on meidän huvipuistomme, jossa liikkuessa on noudatettava tiettyjä periaatteita ja sääntöjä liittyen luonnon kunnioittamiseen, siellä liikkumiseen, leiriytymiseen, tulentekoon ja roskattomaan retkeilyyn. Jokaisenoikeudet ovat hieno konsepti, joka tuo vapauksien mukana myös velvollisuuksia. Tutustuthan retkietikettiin.

Matkailun vastuullisuutta kehitetään Ruka-Kuusamon alueella pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toivomme, että myös sinä huomioit vastuullisen matkailun periaatteet lomaillessasi. Ruka.fi -sivustolta löydät lisätietoa vastuullisesta matkailusta sekä käytännön esimerkkejä ja ohjeita vastuulliseen matkailuun liittyen.